Inkwizycja, Death Crusade, Meat Nation

data: 11 października 2019, godz. 19:00
miejsce: Drizzly Grizzly (o miejscu)
adres: ul. Elektryków 1, Gdańsk

bilety: 25 zł dostępne na www.tickets.drizzlygrizzly.pl

Źródła historyczne wskazują na rok 1552 jako datę zniesienie inkwizycji w Polsce, 437 lat później powstała natomiast Inkwizycja – całkowite przeciwieństwo osądzania i skazywania na podstawie światopoglądu. „Jeśli nie wierzysz w to, w co wierzyć trzeba lub jeśli zgoła inny pogląd na to masz, wyruszą tropiciele krzywych myśli i znajdą cię, jeśli nie zmienisz się na czas” – śpiewali na debiutanckim albumie, „…Na własne podobieństwo…”, który jest zarazem pierwszą pozycją w katalogu zasłużonego dla polskiego hardcore’u i punka wydawnictwa Nikt Nic Nie Wie. W tym roku Inkwizycji stuknęła trzydziesta, ale nie ma takiego dekretu, który mógłby powstrzymać ich dalszą działalność.