Kombii

data: 27 lutego 2022, godz. 19:00
miejsce: Stary Maneż (o miejscu)
adres: ul. Słowackiego 23, Gdańsk

bilety: 120/140/150 zł dostępne na www.34art.pl

Zespół KOMBII powstał wiosną 2003 roku z inicjatywy trzech członków zespołu KOMBII: Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka oraz Jana Pluty. Dwa miesiące pracy zespołu zaowocowały nowym programem opartym na znanych przebojach, takich jak: „Linia życia”, „Hotel twoich snów”, „Nasze randez-vous”, „Kochać cię za późno”, „Nie ma zysku”, „Black and white” w nowych aranżacjach.