Kombii

data: 30 lipca 2021, godz. 19:00
miejsce: Amfiteatr Tarasów przy Aquaparku (o miejscu)
adres: ul. Zamkowa Góra 5, Sopot

bilety: 90/110/140 zł dostępne na www.34art.pl

Zespół KOMBII powstał wiosną 2003 roku z inicjatywy trzech członków zespołu KOMBI: Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka oraz Jana Pluty. Dwa miesiące pracy zespołu zaowocowały nowym programem opartym na znanych przebojach, takich jak: „Linia życia”, „Hotel twoich snów”, „Nasze randez-vous”, „Kochać cię za późno”, „Nie ma zysku”, „Black and white” w nowych aranżacjach.